Altres residus

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants, herbicides i pesticides en general. Grans bidons.

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants, herbicides i pesticides en general. Grans bidons.

Procedents d’activitats agràries, horts, jardins, i indústria en general.

Envasos buits (contaminats) que es condicionen en big-bag o es paletitzen i, mitjançant transport autoritzat, es lliuren a un gestor que n’elimina els residu tòxic i posteriorment el tritura.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.

Medicaments i productes medicamentosos

Medicaments i productes medicamentosos

Procedents d’indústries farmacèutiques, comercials de medicaments, cooperatives ramaderes, comerços de productes zoosanitaris.

Ja sigui producte rebutjats, caducat o en envasos buits, tant de vidre, de plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols.

Es condicionen en palets sense necessitat d’un recipient específic i es condueixen a una empresa de tractament autoritzada. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Líquids de revelat

Líquids de revelat

Procedents de la indústria fotogràfica i d’aparells de Raigs-X. Líquid revelador, líquid fixador.

Es condicionen en garrafes reutilitzables i es lliuren a un tractador autoritzat que n’extreu els elements aprofitables i n’elimina la resta.

Piles i bateries

Piles i bateries

Procedents d’oficina adjunta a l’activitat principal i de ràdios (serveis d’emergència). Sense requeriments especials de condicionament, es lliuren a un tractador autoritzat per a la seva inertització i destrucció.

Plàstics de gran volum

Plàstics de gran volum

Procedents de bales i ensitjats. Plàstics bruts no aptes per a dipositar en deixalleries municipals. Són residus inerts.

Es poden apilar en palets o big-bag i es transporten a un gestor autoritzat.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103 i CER 180108 si s’escau, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

Productes químics i tòxics

Productes químics i tòxics

Procedents de laboratoris i empreses de control de plagues. Segons el producte requereix unes condicions o altres i té un tractament i una gestió diferent en cada cas.

EL TEU RESIDU NO SURT A LA LLISTA?

Contacta amb nosaltres i et direm si te’l podem gestionar. En cas negatiu et buscarem l’empresa gestora més adient per tu.