Residus sanitaris

Acupuntura

Acupuntura

Agulles, essències, desinfectants.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103.

Centre d'anàlisis clínics

Centre d'anàlisis clínics

Agulles, xeringues, pipetes i micro-pipetes, tubs de sang, kits de laboratori, tires reactives, desinfectants, plaques de petri, vidres (“portes”, “cubres”), material de cures (Grup II), productes químics del Grup IV (reactius, acids i bases, tints, desinfectants).

En falta algun? Demana’ns-el.

R. geriàtriques / Centres de dia / Centres d’atenció especial

R. geriàtriques / Centres de dia / Centres d’atenció especial

Agulles, xeringues, vacunes, fulles de bisturí, medicaments, material de cures (Grup II), desinfectants.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus i NP CER 180103.

Centres d’estètica / Tattoos-piercings

Centres d’estètica / Tattoos-piercings

Agulles, esprais, tints, tintes, material de cures (Grup II), desinfectants.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus i NP CER 180103

Centres mèdics i sanitaris / Consultes mèdiques / Ambulàncies

Centres mèdics i sanitaris / Consultes mèdiques / Ambulàncies

Agulles, xeringues, tubs i bosses de sang, material de cures (Grup II), kits de laboratori, fulles de bisturí, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”), desinfectants, medicaments, Líquids de revelat, plaques radiogràfiques, citotòxics.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103 i CER 180108 si s’escau, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

Dentistes

Dentistes

Agulles, xeringues, anestèsics, material de cures (Grup II), Líquids de revelat, plaques radiogràfiques, desinfectants, altres residus químics del Grup IV.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte

amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

Farmàcies

Farmàcies

Agulles, llancetes, tires reactives, kits de proves analítiques.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus i NP CER 180103.

Fisioteràpia i rehabilitació

Fisioteràpia i rehabilitació

Agulles, xeringues, medicaments, productes tòpics, material de cures (Grup II).

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

Infermeria

Infermeria

Agulles, xeringues, vacunes, medicaments, productes tòpics, material de cures (Grup II).

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180103, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

Laboratoris / Centres d'ensenyament

Laboratoris / Centres d'ensenyament

Agulles, xeringues, pipetes i micro-pipetes, tubs de sang, kits de laboratori, tires reactives, desinfectants, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri,), material del Grup II, productes químics del Grup IV (reactius, àcids i bases, tints, desinfectants, etc.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP segons el tipus de residu generat.

Podologia

Podologia

Agulles, fulles de bisturí, material de cures (Grup II), desinfectants.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus i NP CER 180103.

Veterinaris

Veterinaris

Agulles, Xeringues, fulles de bisturí, sutures, tubs i bosses de sang, kits de laboratori, tires reactives, desinfectants, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri), material de cures (Grup II), medicaments i productes zoosanitaris, restes orgàniques d’intervencions quirúrgiques, vacunes, altres productes químics (desparasitadors externs, collars repel·lents, productes de perruqueria), Líquids de revelat, plaques radiogràfiques, citotòxics, cadàvers.

En falta algun? Demana’ns-el

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus, NP CER 180202, CER 180208 i CER 180207 si s’escau, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.

RESIDUS SANITARIS (GRUPS II, III I IV)

Residus Sanitaris són les substàncies i objectes generats en centres, serveis i establiments sanitaris i veterinaris assistencials.

Classificació:

  • G-I: residus municipals inerts i no especials, sense exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador, que no deriven directament de l’activitat sanitària.
  • G-II: residus municipals inerts i no especials, sense exigències especials de gestió fora del centre generador. S’assimilen a municipals. Són material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts de sang, secrecions i/o excrecions… i d’altres residus que no són residus sanitaris de risc, que no tallin ni punxin, fins i tot trencats. No obstant, és obligatori que aquests residus surtin del centre en bosses homologades per a tal fi, identificades amb la llegenda ”Residus Sanitaris G-II” i el NIF del fabricant.
  • G-III: residus sanitaris de risc i especials que requereixen mesures especials, tant en la gestió dins del centre com fora d’aquest, perquè poden generar un risc per a la salut laboral i pública. Es tracten mitjançant esterilització en autoclau i trituració. Són la sang i hemoderivats líquids, agulles i material tallant i punyent, vacunes vives, restes anatòmiques sense entitat pròpia, cultius, reserves d’agents infecciosos, residus d’animals de laboratori i/o experimentació… i qualsevol altre residu capaç de transmetre alguna malaltia infecciosa. És obligatòria la seva gestió mitjançant recipients homologats i a través d’un gestor autoritzat.
  • G-IV: residus citotòxics de risc i especials que requereixen mesures especials tant en la gestió dins del centre com fora d’aquest, perquè poden generar un risc per a la salut laboral i pública. Tractament diferent segons el producte. Són els medicaments citotòxics i tot el material en contacte. També pertanyen a aquest grup els medicaments caducats, les substàncies químiques i els residus radiològics És obligatòria la seva gestió mitjançant recipients homologats i a través d’un gestor autoritzat.

 

No ets a la llista?

Contacta amb nosaltres i et crearem un protocol de gestió de residus personalitzat i a la teva mida.

LEGISLACIÓ APLICABLE

-Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. Fixa els criteris a seguir en els processos de manipulació, classificació, transport, tractament i disposició del rebuig dels residus sanitaris tant dins com fora dels centres productors per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

-Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. S’aplica a les activitats de producció, possessió, transport i gestió de residus. Registre de Transportistes, Fitxa d’Acceptació.

-Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

-Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Defineix i regula els residus comercials.

OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS/POSSEÏDORS DE RESIDUS SANITARIS

-Registrar-se com a productor de residus a l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta actuació comporta l’obtenció d’un codi de productor de residus.

-Tramitar una Notificació Prèvia (NP) o Fitxa d’Acceptació (FA) segons el cas amb la planta de tractament, per a cada residu que s’hagi de gestionar. Les  NP i FA caduquen automàticament cada tres i cinc anys respectivament.

-Adquirir, si s’escau, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Llibre vermell de control de residus sanitaris.

-Anotar al Llibre Vermell de Control totes les cessions de residus del centre generador.

-Presentar, dins del primer trimestre de l’any, la declaració de residus corresponent a l’any anterior.

-Reduir i minimitzar la producció de residus.

– No emmagatzemar els residus per un període superior als sis mesos

-Segregar els residus segons la normativa vigent i en envasos adequats i etiquetats per a la seva correcta gestió i tractament per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

-Garantir que els residus que generen o posseeixen es gestionen d’acord amb la llei 

-Facilitar i permetre les tasques d’inspecció a les autoritats competents.