POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR ), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?
Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web. https://fervet.cat/
Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat .

Per quin motiu podem tractar les dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:
Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu (Newsletter).
Per interès legítim de GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant el temps necessari per mantenir la finalitat del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o l’eliminació total de les dades mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets :
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL, a l’ Av. Mas Vila, 134 Pol. Ind. Girona 17457 – RIUDELLOTS DE LA SELVA
E-mail: info@fervet.cat

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part de GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades a GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privadesa, podeu adreçar-vos a GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS FER-VET, SL, a l’Av. Mas Vila, 134 Pol. Ind. Girona 17457 – RIUDELLOTS DE LA SELVA o l’email: info@fervet.cat

Versió: juny 2024