Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya – PRECAT20 Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya – PINFRECAT20